Projekti

Družba Eko toplota energetika d.o.o ima v Kranju in Novem Mestu v obratovanju centrali za ogrevanje, v Lenartu pa sistem za daljinsko ogrevanje na lesno biomaso. Projekt Lenart je prvi projekt, ki ga je Eko toplota energetika d.o.o. realizirala v Sloveniji na osnovi koncesijske pogodbe.

     

Pri realizaciji projektov v zvezi s toploto ustvarimo regionalno dodatno vrednost in „zelena delovna mesta“. Zanimiva in varna delovna mesta zaradi sodelovanja z regionalnimi strokovnimi podjetji.

Pri nas je poudarek izravnano sodelovanje z naravo, pri tem pa vključujemo trenutno preko 90% biomase pri naših sistemih daljinskega ogrevanja v Lenartu in Gornjem Gradu. V odgovornosti za okolje!


 
Achtung! Sie verwenden einen veralteten Browser (Internet Explorer 6) mit Sicherheitsschwachstellen und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen. Bitte aktualisieren Sie ihren Browser oder benutzen Sie einen Alternativbrowser.

Achtung! Sie verwenden einen veralteten Browser (Internet Explorer 6) mit Sicherheitsschwachstellen und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen. Hier erfahren Sie, wie einfach Sie Ihren Browser aktualisieren können. Hier erfahren Sie, wie einfach Sie Ihren Browser aktualisieren können

Trennlinie
Copyright 2019 Eko toplota energetika d.o.o. | Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana, Slovenija | Tel: 080 14 20