Naprave z energetskim servisom

Centrala za orgrevanje Kranj 
Kratek opis
Trgovski center se nahaja v Kranju. Centrala za ogrevanje na zemeljski plin v trgovskem centru je prevzela EKO Toplota. EKO Toplota je odgovorna za tekoče obratovanje, vzdrževanje in oskrbovanje. Prav tako oskrbuje s toplotno energijo različne najemnike v trgovskem centru.

Pomembni tehnični podatki
Termična moč centrale za ogrevanje:  

 • Dva kotla na zemeljski plin — 1.152 kW
 • Letna poraba toplotne energije - 990.000 kWh/a

Naše storitve

 • Obratovanje
 • Vzdrževanje
 • Oskrbovanje
 • Menedžment energenta
 • Menedžment ob motnjah
 • Obračun
 • Svetovanje
 • Delo s strankami
 • Informacije

Centrala za ogrevanje Novo Mesto 

Kratek opis
Trgovski center se nahaja v Novem mestu. Centralo za ogrevanje in naprave za ozračevanje v trgovskem centru je prevzela EKO Toplota. EKO Toplota je odgovorna za tekoče obratovanje, vzdrževanje in  oskrbovanje .Prav tako oskrbuje različne najemnike v trgovskem centru s toplotno energijo.

Osnovni tehnični podatki
Termična moč centrale za ogrevanje:

 • En kotel na zemeljski plin — 374 kW
 • Letna poraba toplotne energije — 400.000 kWh

 Montaža hladilnih in prezračevalnih naprav:

 • Tri hladilni stroji
 • Šest kompaktnih prezračevalnih naprav

Naše storitve

 • Obratovanje
 • Vzdrževanje
 • Oskrbovanje
 • Menedžment energenta
 • Menedžment ob motnjah
 • Obračun
 • Svetovanje
 • Delo s strankami
 • Informacije

 
Achtung! Sie verwenden einen veralteten Browser (Internet Explorer 6) mit Sicherheitsschwachstellen und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen. Bitte aktualisieren Sie ihren Browser oder benutzen Sie einen Alternativbrowser.

Achtung! Sie verwenden einen veralteten Browser (Internet Explorer 6) mit Sicherheitsschwachstellen und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen. Hier erfahren Sie, wie einfach Sie Ihren Browser aktualisieren können. Hier erfahren Sie, wie einfach Sie Ihren Browser aktualisieren können

Trennlinie
Copyright 2019 Eko toplota energetika d.o.o. | Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana, Slovenija | Tel: 080 14 20