Lenart

Začetek obratovanja toplotnega oskrbovanja z biomaso v Lenartu v Sloveniji

V občini Lenart je Eko toplota energetika d.o.o., podjetje v 100% lasti družbe Interenergo d.o.o., vzpostavila toplotno oskrbo na osnovi biomase. Gradbena dela prve gradbene faze, s katerimi se je pričelo avgusta 2009, so se zaključila po le enoletni gradbeni fazi. V začetku oktobra 2010 je naprava že začela s poskusnim obratovanjem. Med zakonsko predpisano poskusno fazo (kurilna sezona 2010/2011) so se pri toplovodni kotlarni na biomaso izvajale meritve emisij ob opuštevanju predpisanih mejnih vrednosti.  Po uspešnem zaključku poskusne faze je slovenska institucija Eko toploti energetiki d.o.o. avgusta 2011 uradno podelila uporabno dovoljenje za obratovanje toplovodne kotlarne na biomaso in toplovodnega omrežja v Lenartu.


V kotlarni na biomaso je Eko toplota energetika d.o.o. inštalirala kotel na biomaso z močjo 3,5 MW in kotel na olje z močjo 3,5 MW za pokrivanje konic. Trenutno izgrajeno toplovodno omrežje je dolgo okoli 5 km in v končni izgradnji bo okoli 600 gospodinjstvom kakor obratom in javnim zgradbam v Občini Lenart dobavljenih okoli 13 milj. kilovatnih ur. Eko toplota energetika d.o.o. je v projekt za koriščenje obnovljive energije vložila okoli  4,8 milj. Euro, ki sta ga Ministrstvo za gospodarstvo RS in EU delno subvencionirala.Regionalna partnerstva
Projekt daljinskega ogrevanja Lenart se je realiziral skupaj z Občino Lenart, z regionalnimi podjetji kakor tudi z Ministrstvom za gospodarstvo RS. Z Občino Lenart je bila sklenjena koncesijska pogodba. Na taki osnovi se je lahko realiziral projekt. Za izgradnjo kotlarne na biomaso in toplovodnega omrežja je bil javni razpis. Pretežno regionalna podjetja so prejela naročila.
Biomasa za obrat Lenart se prav tako dobavlja iz regije. Eko toplota energetika d.o.o.sodeluje z lokalnim podjetjem, ki kooperira s kmeti iz okolice.  Nadaljnji partner pri projektu je Ministrstvo za gospodarstvo RS, ki subvencionira investicijo za koriščenje obnovljive energije s 30%. Stranke v Lenartu že lahko zaupajo okolju prijaznem, varnem, ugodnem in udobnem ogrevanju. Toplovodna kotlarna na biomaso je bistven doprinos za izboljšanje kakovosti zraka v Lenartu.


KELAG Energie & Wärme GmbH
Kelag Energie & Wärme GmbH je družba v skupini Kelag, kateri pripada tudi Eko toplota. V projekt Lenart je vložila svoje dolgoletne izkušnje pri projektiranju, gradnji in obratovanju toplotnih naprav. Podjetje ima v Avstriji v obratovanju okoli 80 toplovodnih kotlarn in okoli 1.000 central za ogrevanje. S tem je KELAG Energie und Wärme GmbH največji nadregionalni ponudnik toplote na osnovi odpadne toplote in biomase v Avstriji.
Achtung! Sie verwenden einen veralteten Browser (Internet Explorer 6) mit Sicherheitsschwachstellen und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen. Bitte aktualisieren Sie ihren Browser oder benutzen Sie einen Alternativbrowser.

Achtung! Sie verwenden einen veralteten Browser (Internet Explorer 6) mit Sicherheitsschwachstellen und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen. Hier erfahren Sie, wie einfach Sie Ihren Browser aktualisieren können. Hier erfahren Sie, wie einfach Sie Ihren Browser aktualisieren können

Trennlinie
Copyright 2019 Eko toplota energetika d.o.o. | Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana, Slovenija | Tel: 080 14 20