Tarifni sistem / cenik

Tarifna skupina (TSOGP) Ogrevni medij Tarifna postavka (TP)
Variabilni del cene Fiksni del cene
Toplota (TPV) Obračunska moč (TPF)
OGP01 Gospodinjski odjem Vroča voda [EUR/MWh] [EUR/MW/leto]
1. podskupina 0 < POBR ≤ 0,050 MW   71,46596 17,00000
2. podskupina 0,050 < POBR ≤ 0,300 MW   71,46596 17,00000
3. podskupina POBR > 0,300 MW   71,46596 17,00000
OGP02 Industrijski odjem Vroča voda [EUR/MWh] [EUR/MW/leto]
1. podskupina 0 < POBR ≤ 0,050 MW   71,46596 15,00000
2. podskupina 0,050 < POBR ≤ 0,300 MW   71,46596 15,00000
3. podskupina POBR > 0,300 MW   71,46596 15,00000
OGP03 Poslovni in ostali odjem Vroča voda [EUR/MWh] [EUR/MW/leto]
1. podskupina 0 < POBR ≤ 0,050 MW   71,46596 16,00000
2. podskupina 0,050 < POBR ≤ 0,300 MW   71,46596 16,00000
3. podskupina POBR > 0,300 MW   71,46596 16,00000

 

Števnina

Števnina (cene 2017)
Nadomestilo, ki se zaračuna za zagotavljanje, umerjanje in vzdrževanje merilne naprave
Priključna moč [EUR/merilno napravo mesečno] - brez DDV
0-140 kW 7,12
141-279 kW 9,59
280-465 kW 14,09
466-698 kW 17,10
699-1.861 kW 18,87
ab 1.862 kW 21,14Achtung! Sie verwenden einen veralteten Browser (Internet Explorer 6) mit Sicherheitsschwachstellen und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen. Bitte aktualisieren Sie ihren Browser oder benutzen Sie einen Alternativbrowser.

Achtung! Sie verwenden einen veralteten Browser (Internet Explorer 6) mit Sicherheitsschwachstellen und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen. Hier erfahren Sie, wie einfach Sie Ihren Browser aktualisieren können. Hier erfahren Sie, wie einfach Sie Ihren Browser aktualisieren können

Trennlinie
Copyright 2019 Eko toplota energetika d.o.o. | Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana, Slovenija | Tel: 080 14 20